PÄIKESEKAITSEKILED

Milleks päikesekaitsekilesed on vaja?

–  Päikesekaitsekile

eesmärk on anda aknaklaasidele lisaväärtus. Aknakilega on võimalik täita erinevaid eesmärke.

Päikesekaitsekile kaitseb akende kaudu sissetuleva liigse soojusenergia eest, annab privaatsust, lisab turvalisust, kaitseb tooteid pleekumise eest, vajadusel muudab majafassaadi välimust, vähendab valgusreostust ja aitab säilitada sobivat temperatuuri hoones ning  kokku hoida kütte- ja jahutuskulusid.

– Soojusenergiatõrje

on aknakile üks põhilistest omadustest. Päikesekaitsekile tõrjub kuni 79% päikesekiirgust.

Päikesekaitsekilega saab tõrjuda UV-kiirgust ,IR-kiirgust (infrapuna)  ja nähtava valguse hulka, mis on suurimad kuumuse tekitajad. Juba mõne kraadise temperatuuri tõusu juures muutub hoone sisekliima ebamugavaks. Näiteks koolides, kui klassiruum läheb palavaks, ei suuda õpilased ja õpetajad enam keskenduda oma ülesannetele. Kogu tegevus muutub ebaefektiivseks. Kontorites häirib palavus ja sellest tingitud ebamugavus töötajaid ning selle tõttu langeb töö efektiivsus väga suurel määral. Selline probleem mõjutab otseselt ettevõtte kasumlikkust. Päikesekaitsekilede fenomeniks on isoleerivad omadused, mis tagavad kasuteguri nii suvel, kui talvel. Kilesid on võimalik paigaldada nii klaasi sisepinnale kui ka välispinnale, sõltuvalt paigaldustingimustest. Väga paljudel juhtudel ei osata hinnata probleemi õieti ning sellest tulenevalt ei tehta õigeid valikuid. Kuna majaklaaside toonimisel on iga kord tegemist erineva projektiga, siis soovitame alati nõu pidada meie spetsialistidega.

– Pleekumine

n väga suur probleem erinevates valdkondades: tööstused, kes tegelevad tekstiiliga, muuseumid, kodud, haiglad, koolid-lasteaiad, kauplused, jne.

Pleekumise suurimad tekitajad on UV-kiirgus 40%, nähtav valgus 25% ja IR-kiirgus 25%. Erinevate päikesekaitsekiledega on võimalik tõrjuda erinevaid kiirguseid. Näiteks kaupluste vitriinakendele sobib kile 3M Prestige 90EX, mis on täiesti läbipaistev ja silmale nähtamatu, kuid samas tõrjub 99,9% UV-kiirgusest ning suure osa IR-kiirgusest.

– Privaatsus ja turvalisus

on tihti probleemiks suurte klaasidega hoonete ja tiheda asustuse puhul.

Päikesekaitsekilega on võimalik toonida klaase tumedamaks, mis tagab privaatsuse ja varjab vara soovimatute pilkude eest. Meil on olemas kile Solargard LX70, mis suudab peegeldada IR-kiirguse erinevaid lainepikkusi, mille tagajärjel suudame vähendada pealtkuulamise võimalusi. Samas on kile väga heleda tooniga ja peaaegu nähtamatu. Paljudel juhtudel tekitavad klaasikillud olulist kahju nii varale kui ka ruumis viibijatele. Kiletatud klaaside purunemisel hoiab kile klaasikillud koos.

– Majafassaadi välimust

saab muuta erinevat tooni päikesekaitsekiledega. Probleemid võivad olla erinevad:

Näiteks iga korteriomanik paigaldab eri värvi kardinad, mis muudavad hoone välimuse üsna kirjuks. Kui kiletada terve fassaad ühesuguse kilega, siis saame vältida seda probleemi. Akende kiletamisega on võimalik toonida klaasid fassaadiga ühte värvi.

– Valgusreostus

on järjest suurenev probleem, kuna uuemad hooned on väga suurte klaasipindadega.

Ere päikesekiirgus häirib nägemist, võib olla silmadele kahjulik, pidev kissitamine väsitab ja võib moonutada värve. Näiteks kui arvutiekraanile paistab päike peale, teeb see töötamise väga ebamugavaks. Tehastes on tihti probleemiks liigne päikesekiirgus, mis segab erinevatel seadmetel töötamist ja häirib tööpinkide andurite tööd. Haiglates võib olla liigne päikesevalgus probleemiks. Erinevate majakiledega saame reguleerida akende kaudu sissetuleva valguse hulka.

– Päikesekaitsekiledega

on võimalik lahendada paljusid erinevaid probleeme. Paljudel juhtudel saame lahendada mitut probleemi ühe kilega.

Shares