Energiakiled

ENERGIAKILED

Energiakiled

Energiakile on tõhus vahend klaaside parendamiseks. Enegiakilega saab muuta klaasid soojapidavamaks, mis on oluline talveperioodil ja samas tõrjuda liigset päikesekuumust suveperioodil.

Energiakile näol tekitatakse klaasile selektiivkiht (Low-E), mis muudab akna g-väärtust ja U-väärtust. Näiteks kui paigaldada kile kahekordsele klaaspaketile, siis peale kiletamist muutub klaaspakett omadustelt kolmekordse klaaspaketi vääriliseks. Mida nõrgemate näitajatega on klaaspakett, seda suurema efektiivsuse saavutame energiakilega.

Tänapäeva energiakiled on klaasil peaaegu nähtamatud. Seetõttu sobivad energiakiled ka vanematele arhitektuurilist väärtust omavatele hoonetele, kus ei tohi muuta hoone välisilmet, näiteks vanalinna.

Shares