ENERGIAKILED

Miks on vaja energiakile?

–  Energiakile

on tõhus vahend klaaside parendamiseks. Enegiakilega saab muuta klaasid soojapidavamaks, mis on oluline talveperioodil ja samas tõrjuda liigset päikesekuumust suveperioodil.

Energiakile näol tekitatakse klaasile selektiivkiht (Low-E), mis muudab akna g-väärtust ja U-väärtust. Näiteks kui paigaldada kile 2X klaaspaketile, siis peale kiletamist muutub klaaspakett omadustelt 3X klaaspaketi vääriliseks.

Tänäpäeva energiakiled on klaasil peaaegu nähtamatud. Seetõttu sobivad energiakiled ka vanematele arhitektuurilist väärtust omavatele hoonetele, kus ei tohi muuta hoone välisilmet, näiteks vanalinna.

Mida nõrgemate näitajatega on klaaspakett, seda suurema efektiivsuse saavutame energiakilega.

Shares