Päikesekaitsekiled

PÄIKESEKAITSEKILED

Päikesekaitsekiled

Päikesekaitsekile on kile, mis paigaldatakse hoone aknaklaasidele eesmärgiga anda klaasidele lisaväärtust. Aknakile võib anda klaasidele erinevaid lisafunktsioone, näiteks:

  • Hoone sisekliima kaitsmine akende kaudu sisse tuleva liigse soojuse eest
  • Hoones sobiva sisetemperatuuri hoidmine
  • Kütte- ja jahutuskulude kokkuhoid
  • Akende kaudu sisse tuleva liigse päikesekiirguse eest kaitsmine
  • Privaatsuse tagamine
  • Turvalisuse tõstmine
  • Hoone sisemuse pleekimise eest kaitsmine
  • Hoone fassaadi välisilme kujundamine

Milleks on päikesekaitsekiled vajalikud?

Soojusenergia

Liigse soojusenergia tõrjumine on aknakile üks põhilistest omadustest. Päikesekaitsekile tõrjub kuni 79% päikesekiirgusest, parendades sellega hoone sisetingimusi, mis parandab töö- ja elamistingimusi. Kuna uuemad hooned on tavaliselt suuremate klaasipindadega, kipub aknast sisse paistev liigne valguskiirgus muutuma järjest suuremaks probleemiks, millele lahenduse pakub just päikesekaitsekile.

Päikesekaitsekilega saab tõrjuda UV-kiirgust, infrapunakiirgust ja piirata nähtava valguse hulka siseruumides. Kiirguste hulka vähendades saab oluliselt paremini reguleerida hoone sisekliimat ja -temperatuuri. Eriti mängib see rolli kevad-suvisel perioodil, kus pikad päikesevalgustunnid toatemperatuuri tõstavad ja sellega töökeskkonda häirida võivad. Näiteks on palavas ja umbses klassitoas nii õpetajal kui õpilastel raskem koolitööle ja ülesannete lahendamisele keskenduda, olles aknast lakkamatult sisse paistva päikese tõttu langenud rammestusse ja muutunud kergesti ärritatavaks. Liigne soojus ei soodusta tööproduktiivsust ka kontoriruumides – (eba)sobiv siseruumide temperatuur mõjutab otseselt ettevõtte kasumlikkust. Kiletatud aknad päästavad päeva. 

Päikesekaitsekile fenomen on selle isoleerivad omadused, mis tagavad kasuteguri nii suvel kui ka talvel. Kilet on sõltuvalt paigaldustingimustest võimalik paigaldada nii klaasi sisepinnale kui ka välispinnale. Iga hoone on unikaalne, seega sobilikud materjalid valime alati konkreetsest hoonest lähtuvalt. Et kindlustada sobivaim lahendus, soovitame alati nõu pidada meie spetsialistidega, vältimaks levinumaid paigaldusvigu.

Pleekumine

Hoonete sisustuse pleekimine on probleem kõikjal. Probleem ähvardab nii kodusid kui ka avalikke ruume nagu muuseumid, haiglad ja koolid, aga ka kaubanduspindu, kui lisaks mööblile võib pleekimise tagajärjel müüdamatuks muutuda ka väljas olev kaup.

Pleekumise suurimad tekitajad on UV-kiirgus, nähtav valgus ja infrapunakiirgus. Neid erinevaid kiirgusi blokeeriv päikesekaitsekile on väga hea viis pleekimise vältimiseks. Erinevate päikesekaitsekiledega on võimalik tõrjuda erinevaid kiirguseid. Näiteks kaupluste vitriinakendele sobib suurepäraselt kile 3M Prestige 90EX, mis on täiesti läbipaistev ja silmale nähtamatu, kuid samas tõrjub 99,9% UV-kiirgusest ning suure osa infrapunakiirgusest ning tänu sellele kaitseb kogu kaupluses paiknevat vara.

Privaatsus ja turvalisus

Privaatsus ja turvalisus on eelkõige probleemiks tihedalt asustatud piirkondades, kus suured aknad paiknevad maapinnale lähedal, tihti lausa tänavate ja kõnniteede ääres ning on selle tõttu avatud möödujate uudishimulikele pilkudele. Sellistel puhkudel sobib privaatsuse tagamiseks ja kodu ning vara soovimatute pilkude eest peitmiseks hästi just päikesekaitsekile.

Päikesekaitsekilega on võimalik klaase tumedamaks toonida, vähendades klaasist läbi nägemise võimalust või klaasile tekitada peegliefekt. Viimase puhul näeb akna kaudu ilusti seest välja, ent mitte vastupidi ning väljasolija võib imetleda vaid oma peegelpilti. Lisaks on meie valikus olemas kile Solargard LX70, mis suudab peegeldada infrapunakiirguse erinevaid lainepikkusi, muutes akna helipidavamaks. Sealjuures on see kile väga heleda tooniga ehk peaaegu nähtamatu.

Turvalisus- ja ohutusküsimuse alla käib ka klaasi potentsiaalse purunemise küsimus. Turvakile muudab klaasi vastupidavamaks ning purunemise korral hoiab kilde kile küljes kinni. Purunenud aken toimib endiselt ja on ilmastikukindel kuni saabub uus klaas.

Majafassaadi välimus 

Kiledega on võimalik majafassaadi ilmet lihtsalt muuta. Põhjused, miks välisfassaadi ilmet muuta soovitakse, võivad olla erinevad. Lisaks traditsiooniliste fassaadilahenduste alternatiivile on võimalik päikesekaitsekiledega hoida suurte hoonete ühtset üldmuljet. Kui suurtel kortermajadel või büroohoonetel on palju erinevaid elanikke ja üürnikke, siis sellest tingitult võib iga aken näha välja isemoodi. Üldmulje ühtlustamiseks on võimalik kõigile akendele paigaldada päikesekaitsekiled, mis muudavad iga akna väljast ühesuguseks. 

Valgusreostus

Valgusreostus on aina enam esinev probleem, kuna uuemad hooned on valdavalt suurte klaasipindadega. Ere päikesekiirgus häirib nägemist, võib olla silmadele kahjulik, pidev kissitamine väsitab ja võib moonutada värve. Valgusreostus on probleem kontorites, kus liigne valgus häirib ekraanidega tööd, samuti haiglates, kus paljudeks protseduurideks on vaja pimedat või hämarat keskkonda. Samuti eelistavad paljud kaupluseomanikud reguleeritavat tehisvalgust, et luua just nende kauplusele sobiv atmosfäär. Erinevate majakiledega saame reguleerida akende kaudu sissetuleva valguse hulka.

Päikesekaitsekiled on suurepärane vahend, mis lahendab ühe hoobiga mitmeid erinevaid probleeme. Paljudel juhtudel saab lahendada mitu probleemi üheainsa kilegagi. Päikesekaitsekile on väärt investeering!

Shares