PÄIKESEKAITSEKILED

Milleks on päikesekaitsekiled vajalikud?

–  Päikesekaitsekiled

Päikesekaitsekile on kile, mis paigaldatakse hoone aknaklaasidele eesmärgiga anda klaasidele lisaväärtust. Aknakile võib anda klaasidele erinevaid lisafunktsioone, näiteks:

  • Hoone sisekliima kaitsmine akende kaudu sisse tuleva liigse soojuse eest;
  • Hoones sobiva sisetemperatuuri hoidmine;
  • Kütte- ja jahutuskulude kokku hoidmine;
  • Akende kaudu sisse tuleva liigse päikesekiirguse eest kaitsmine;
  • Suurema privaatsuse tagamine;
  • Turvalisuse tõstmine;
  • Hoone sisemuse pleekimise eest kaitsmine;
  • Soovi korral hoone fassaadi välisilme muutmine.

Päikesekaitsekile tööpõhimõte seisneb selles, et kile klaasile paigaldamisega suurendatakse päikesesoojusenergia neeldumist aknaklaasis või päikesekiirguse klaasilt tagasipeegeldumist (kusjuures peegeldava kile korral võib, ent ei pea klaasi peegelduvus olema nähtav). Tänu sellele ei tungi ebasoovitav lisasoojus ja -valgus hoone sisemusse ning aknaklaasi läbinähtavusprotsent on modifitseeritav.

-Soojusenergia

On aknakile üks põhilistest omadustest. Päikesekaitsekile tõrjub kuni 79% päikesekiirgusest, parendades sellega hoone sisetingimusi, mis mõjub töö- ja elamistingimusi soodustavalt.
Päikesekaitsekilega saab tõrjuda UV-kiirgust, infrapunakiirgust  ja piirata nähtava valguse hulka siseruumides. Kiirguste hulka vähendades saab oluliselt paremini reguleerida hoone sisekliimat ja -temperatuuri. Eriti mängib see rolli kevad-suvisel perioodil, kus pikad päikesevalgustunnid toatemperatuuri tõstavad ja sellega töökeskkonda häirida võivad.
Näiteks on palavas ja umbsevõitu klassitoas nii õpetajail kui õpilastel raskem koolitööle ja ülesannete lahendamisele keskenduda, olles aknast lakkamatult sisse paistva päikese tõttu langenud rammestusse ja muutunud kergesti ärritatavaks. Liigne soojus ei soodusta tööproduktiivsust – pigem vastupidi. Kontoriski häirib töötajaid liigne palavus ning sellest tingitud ebamugavus, higistamine ja pitsitavad kingad, mistõttu nende efektiivsus tööl langeb. Palavas ruumis liigub mõte aeglaselt, sõrm libiseb pikkamööda üha märjemaks tõmbuvas peopesas peidus oleval arvutihiirel üha uuesti õigest tekstireast mööda, tasane jõuetu ärritus süveneb – (eba)sobiv siseruumide temperatuur mõjutab otseselt ettevõtte kasumlikkust.
Kiletatud aknad päästavad päeva. Kui lõõskav päike aknast sisse paistes inimesi enam ei sega, saab Juhan targaks, sest Juku jaksas õppida, ning nüüd on Juhan kontoris ärkvel ja ergas, tehes usinalt tööd ning tulles kaunist maikuupäevast hoolimata lagedale leidliku lahendusega, mis tema tiimi projekti päästab.
Päikesekaitsekile fenomen on selle isoleerivad omadused, mis tagavad kasuteguri nii suvel kui ka talvel. Kilet on sõltuvalt paigaldustingimustest võimalik paigaldada nii klaasi sisepinnale kui ka välispinnale. Iga hoone on unikaalne, seega on seda ka iga projekt. Et kindlustada sobivaim päikesekaitsekile ja paigaldusmeetodi valik, soovitame alati nõu pidada meie spetsialistidega, vältimaks levinumaid paigaldusvigu.
Kuna uuemad hooned on tavaliselt suuremate klaasipindadega, kipub aknast sisse paistev liigne valguskiirgus muutuma järjest suuremaks probleemiks.

– Pleekumine

Võib mitmetes valdkondades olla suur probleem. Pleekimisküsimustega pistavad muuhulgas rinda erinevad tekstiili jm-ga tegelevad tööstused, muuseumid, kodud, haiglad, koolid-lasteaiad, kauplused, jne.
Pleekumise suurimad tekitajad on UV-kiirgus 40%-ga, nähtav valgus 25%-i ja infrapunakiirgus 25%-ga. See tähendab, et neid erinevaid kiirgusi blokeeriv päikesekaitsekile on väga hea viis pleekimise vältimiseks. Erinevate päikesekaitsekiledega on võimalik tõrjuda erinevaid kiirguseid. Näiteks kaupluste vitriinakendele sobib suurepäraselt kile 3M Prestige 90EX, mis on täiesti läbipaistev ja silmale nähtamatu, kuid samas tõrjub 99,9% UV-kiirgusest ning suure osa infrapunakiirgusest.

– Privaatsus ja turvalisus

On tihtilugu murekoht või lausa probleem tihedama asustusega paikades, kus hoonetele annavad iseloomu suured klaasid või kus koduaknad asuvad madalamal korrusel ning kuhu möödakäijad soovi korral lausa hõlpsalt sisse võivad kiigata.
Sellistel puhkudel sobib privaatsuse tagamiseks ja kodu ning vara soovimatute pilkude eest peitmiseks hästi just päikesekaitsekile. Päikesekaitsekilega on võimalik klaase tumedamaks toonida, vähendades klaasist läbi nägemise võimalust, või klaasile tekitada peegliefekt. Sel puhul näeb akna kaudu ilusti seest välja, ent mitte vastupidi ning väljasolija võib imetleda vaid oma peegelpilti.
Lisaks on meil olemas kile Solargard LX70, mis suudab peegeldada infrapunakiirguse erinevaid lainepikkusi, mis tähendab, et antud kile takistab pealtkuulamist. Sealjuures on see kile väga heleda tooniga, peaaegu nähtamatu.
Turvalisus- ja ohutusküsimuse alla käib ka klaasi potentsiaalse purunemise küsimus. Kui klaas peaks katki minema, siis võivad klaasikillud lendumise korral olulist kahju tekitada nii varale kui ka ruumis viibijaile. Turvakile muudab klaasi vastupidavust löögi korral selliseks, et kui klaas peaks purunema, siis hoiab turvakile purunenud klaasikilde koos ning akent raamis. Purunenud aken toimib endiselt ja on ilmastikukindel kuni saabub uus klaas.

 

– Majafassaadi välimust

Saab lihtsalt ja edukalt teha erinevat tooni päikesekaitsekiledega.
Põhjused, miks välisfassaadi ilmet muuta soovitakse, võivad olla erinevad. Hoone välimuse disainimisel võib eesmärk olla näiteks selle stiilipuhtus ning fassaadil soovitakse näha paari kindlat värvi. Seda visiooni häirib iga korteriomaniku erinev maitse oma kardinate või korteri seinade värvivaliku osas, mis ühekoos muudavad hoone üldmulje üsna kirjuks. Mõistlik lahendus, mis laseb majaelanikel ja hoone üürnikel aknaid endiselt vastavalt oma maitsele kujundada, ent täidab imehästi välimuse parandamise ja ühtlustamise eesmärki, on akende kiletamine päikesekaitsekilega. Kui kiletada terve fassaad ühesuguse kilega, saab toonida kõik klaasid ühte värvi.

Valgusreostus

on järjest suurenev probleem, kuna uuemad hooned on väga suurte klaasipindadega.

Ere päikesekiirgus häirib nägemist, võib olla silmadele kahjulik, pidev kissitamine väsitab ja võib moonutada värve. Näiteks kui arvutiekraanile paistab päike peale, teeb see töötamise väga ebamugavaks. Tehastes on tihti probleemiks liigne päikesekiirgus, mis segab erinevatel seadmetel töötamist ja häirib tööpinkide andurite tööd. Haiglates võib olla liigne päikesevalgus probleemiks. Erinevate majakiledega saame reguleerida akende kaudu sissetuleva valguse hulka.

– Päikesekaitsekiled

On suurepärane vahend, mis lahendab ühe hoobiga mitmeid erinevaid probleeme. Paljudel juhtudel saab lahendada mitu probleemi üheainsa kilegagi. Päikesekaitsekile on väärt investeering!

Shares