Olerexi Ahtri tankla

Kasutatud materjalid

Privaatsuskiled 3M Silver 15EX ja 3M 50-97

Töö maht

Ligikaudu 100 m2

Olerexi Ahtri tankla sai värske välisilme Kileprofi abiga. Tankla renoveerimistööde käigus värskendati ka tankla välimust. Algsed kollased kiled asendati modernsete peegeldavate privaatsuskiledega. Osaliselt kaeti klaasid ka täielikult läbipaistmatute kiledega muutmaks osad ruumid täielikult privaatseks. Kuna soov oli muuta ka ruumide sisekliimat meeldivamaks ja piirata päikesest tulenevat soojust, siis valiti sellised kiled, mis peegeldavad ka päikesesoojust. Töö tellijaks oli Olerex AS.