Tallinna 32.KK

Kasutatud materjalid

Solargard Silver 35 Sentinel

Töö maht

300 m2 jagu aknaid

Tallinna 32. keskkooli aknad said kaetud kaitsvate päikesekaitsekiledega. Päikesepaistelistel päevadel muutusid klassiruumid nii palavaks, et nii õpetajatel kui ka õpilastel oli ruumides ebameeldiv viibida. Lisaks kohati segas liigne päikesevalgus õppetöö läbiviimist. Paigaldatud kile sai valitud pidades silmas parimat efektiivsuse, hinna ja kestvuse suhet.