Port Artur 1

Kasutatud materjalid

Päikesekaitsekile Solargard Silver20

Töö maht

200 m2 klaaskatust

Port Artur 1 klaaskatus sai kaitsvad päikesekaitsekiled Kileprofi abiga. Port Arturi ostukeskuse klaaskatus tekitas pikkadel päikesepaistelistel päevadel hoones kasvuhooneefekti, mille tõttu kerkis sisetemperatuur ebameeldivalt kõrgeks. Loomaks meeldivat sisekliimat nii töötajatele kui ka külastajatele, alandati hoones valitsevat temperatuuri kiledega. Kilede pikema eluea tagamiseks paigaldasime kiled seekord akende siseküljele.