Nõmme tee Maxima

Kasutatud materjalid

Päikesekaitsekile Solargard Silver 35 Sentinel

Töö maht

Nõmme tee Maximas kaeti 30 m2 jagu aknaid päikesekaitsekilega.

Nõmme tee Maxima aknad said kaetud päikesekaitsekiledega. Liigselt kõrge ruumitemperatuur segas töötajate tööd ning mõjutas kauba säilivustingimusi. Päikesekaitsekiledega sai temperatuuri alandatud. Sama lahendust on kasutatud ka teistes Maxima kauplustes, kus on esinenud sama probleem. Tööde tellija oli Maxima Eesti OÜ.