Kalasadama 4 kontor

Kasutatud materjalid

Politape Frosty

Töö maht

25 m2 jagu siseaknaid

Kui Kalasadama 4 kontorisse kolis uus rentnik, siis nende soov oli kontori välimust muuta nende ootustele vastavaks. Koostöös hoone omanikuga töötati välja kujunduslahendus, mis sobis nii omaniku nõudmistega kui ka rentniku soovidega. Meie meeskond mõõtis üle kõik aknad, koostas joonised, valmistas ette kiled vastavalt joonistele ning paigaldas need. Tööde tellijaks oli Kalasadama Kinnisvara OÜ.