Hotelli liftide renoveerimine

Kasutatud materjalid

3M Di-Noc

Töö maht

50 m2 jagu liftipindasid

Kilesid ei pea alati paigaldama klaasile, vaid sõltuvalt kilest saab seda paigaldada ka muudele pindadele. Antud juhul vajasid renoveerimist hotelli liftid, mille puhul sai kiledega antud värske välimus. Koostöös arhitektidega sai valitud sobiv kile. Seejärel pahteldati vajalikud pinnad ning kiletati valitud kilega. Tööde tellijaks oli Bankend Group OÜ.