Eramu Viimsis

Kasutatud materjalid

Päikesekaitsekile 3M PR40EX

Töö maht

Ligikaudu 50 m2

Eramu Viimsis sai meeldiva sisekliima tänu Kileprofi paigaldatud päikesekaitsekiledele. Kuigi elumajal on suured aknad, siis antud ruumid olid võrdlemisi väiksed ning suur aknapind soodustas kuni 40 kraadini ulatuvaid temperatuure. Päikesekaitsekiledega sai tuppa pääsevat soojust vähendatud.