Eramu Neemes

Kasutatud materjalid

Solargard SS25 Sentinel

Töö maht

25 m2 jagu aknaid

Paigaldasime päikesekaitsekile hoone lõuna ja lääne suunalistele akendele ning katuseakendele eesmärgiga parandada hoone sisekliimat.