Eesti Saatkond Vilniuses

Eesti saatkond Vilniuses sai ulatuslike renoveerimistööde käigus ka värske välisilme. Kileprofi abiga valiti sobivad kiled, mis täidaks soovitud funktsiooni ning muudaks ka fassaadi ilmet modernsemaks.  Lähtuvalt hoone eripäradest oleks hoone vajanud täielikku rekonstrueerimist, et parandada sisekliimat ning pakkuda vajalikku jahutust. Valitud päikesekaitsekiled aitasid tagada soovitud tulemuse. Tulenevalt erakordselt suurtest akendest tuli tööde teostamiseks paigaldada ka tellingud. Tööde tellijaks oli Bauschmidt.