City Residence kortermaja

Kasutatud materjalid

Päikesekaitsekile Solargard SX-50 Sentinel

Töö maht

Ligikaudu 800 m2

City Residence kortermaja akende kiletamisel tegime laialdast koostööd nii arendaja kui ka ehitajaga. Probleem seisnes selles, et hommikupäike küttis suured fassaadiklaasid ülemäära soojaks. Hoonele olid algupäraselt paigaldatud väga spetsiifilised klaasid, mis pidid tõrjuma soojust, olema mürakindlad ning maast-laeni ehk standardist suuremad. Siiski ilmnes, et päikesepaiste periood akendele oli liiga pikk ning kuumenesid liigselt ega jahtunud piisavalt maha. Materjali valikul teostasime tehnilise analüüsi, milles andsime kliendile väga täpsed andmed, mis juhtub klaasidega pärast kiletamist. Kile paigalduse tulemusel muutus klaaside sisepinna temperatuur viie kraadi võrra madalamaks. Tänu sellele paranes hoone sisekliima märgatavalt. Tööde teostamiseks kasutasime tõstukit. Tööde tellijaks olid Endover Kinnisvara ja Metropoli Ehitus.