AS Kontek Kontor

Kasutatud materjalid

Armorcoat 8011

Töö maht

Ligikaudu 20 m2

AS Konteki kontor Tondil sai akendele kaitsvad turvakiled. Kuna kontoriruumide aknad asuvad 1.korrusel, siis ruumidele lisaturvalisuse tagamiseks paigaldasime Armorcoat 8011 turvakiled.